ராமாயண கதை முழுதும் ‘அ’  என்று ஆரம்பிக்கும் வார்த்தைகளால் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது.

அனந்தனே அசுரர்களை அழித்து,
அன்பர்களுக்கு அருள அயோத்தி
அரசனாக அவதரித்தான்.
 
அப்போது அரிக்கு அரணாக அரசனின்
அம்சமாக அனுமனும் அவதரித்ததாக
அறிகிறோம்.அன்று அஞ்சனை அவனிக்கு
அளித்த அன்பளிப்பு அல்லவா அனுமன் ?
 
http://devotionalonly.com/wp-content/uploads/2010/04/anjaneya.jpg
 
அவனே அறிவழகன்,அன்பழகன்,அன்பர்களை
அரவ-ணைத்து அருளும் அருட்செல்வன்!
 
அயோத்தி அடலேறு,அம்மிதிலை அரசவையில்
அரசனின் அரிய வில்லை அடக்கி, அன்பும்
அடக்கமும் அங்கங்களாக அமைந்த அழகியை
அடைந்தான் .
 
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/284319_10150383514614148_508402_n.jpg
 
அரியணையில் அமரும் அருகதை அண்ணனாகிய
அனந்த ராமனுக்கே!அப்படியிருக்க அந்தோ !
அக்கைகேயி அசூயையால் அயோத்தி அரசனுக்கும்
அடங்காமல் அநியாயமாக அவனை அரண்யத்துக்கு
அனுப்பினாள்.
 
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/268748_10150384442754148_7080197_n.jpg
 
அங்கேயும் அபாயம்!அரக்கர்களின் அரசன் ,
அன்னையின் அழகால் அறிவிழந்து அபலையை
அபகரித்தான்
 
 
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/184059_10150395679214148_3475116_n.jpg
 
அத்தசமுகனின் அக்கிரமங்களுக்கு, அட்டூழியங்களுக்கு
அளவேயில்லை. அயோத்தி அண்ணல் , அன்னை
அங்கிருந்து அகன்றதால் அடைந்த அவதிக்கும்
அளவில்லை.
 
அத்தருணத்தில் அனுமனும், அனைவரும் அரியை
அடிபணிந்து, அவனையே அடைக்கலமாக அடைந்தனர்.
 
 
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/228902_10150399681504148_5731314_n.jpg
 
அந்த அடியார்களில் அருகதையுள்ள அன்பனை
அரசனாக அரியணையில் அமர்த்தினர்.
 
 
 
 அடுத்து அன்னைக்காக அவ்வானரர் அனைவரும்
 அவனியில் அங்குமிங்கும் அலைந்தனர், அலசினர்.
அனுமன், அலைகடலை அலட்சியமாக அடியெடுத்து
அளந்து அக்கரையைஅடைந்தான்.
 
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/283911_10150401626304148_1749733_n.jpg
 
அசோகமரத்தின் அடியில் ,அரக்கிகள் அயர்ந்திருக்க
அன்னையை அடி பணிந்து அண்ணலின்
அடையாளமாகிய அக்கணையாழியை அவளிடம்
அளித்தான்
 
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/284247_10150401626269148_8227419_n.jpg
 
அன்னை அனுபவித்த அளவற்ற அவதிகள்
அநேகமாக அணைந்தன.அன்னையின் அன்பையும்
அருளாசியையும் அக்கணமே அடைந்தான் அனுமன்.
 
அடுத்து, அரக்கர்களை அலறடித்து , அவர்களின்
அரண்களை , அகந்தைகளை அடியோடு அக்கினியால்
அழித்த அனுமனின் அட்டகாசம் , அசாத்தியமான
அதிசாகசம்.
 
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/205921_10150402882534148_4497382_n.jpg
 
அனந்தராமன் அலைகடலின் அதிபதியை
அடக்கி ,அதிசயமான அணையை
அமைத்து,அக்கரையை அடைந்தான்.
 
 http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/252019_10150401626534148_3877536_n.jpg
 
 அரக்கன் அத்தசமுகனை அமரில் அயனின்
அஸ்திரத்தால் அழித்தான்.
 
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/301268_10150405827299148_7382688_n.jpg
 
அக்கினியில் அயராமல் அர்பணித்த அன்னை
அவள் அதி அற்புதமாய் அண்ணலை அடைந்தாள்.
 
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/294157_10150407768814148_4366885_n.jpg
 
அன்னையுடன் அயோத்தியை அடைந்து
அரியணையில் அமர்ந்து அருளினான்
 
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/301077_10150407794024148_7014848_n.jpg
 
 
அண்ணல் . அனந்த ராமனின் அவதார
அருங்கதை அகரத்திலேய அடுக்கடுக்காக 
அமைந்ததும் அனுமனின் அருளாலே.
 
 
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/198740_10150402841664148_310657_n.jpg
 
 
Courtesy: Sri.Madhavan

Vastu Bhagwan stotra

Vastu Gayathri Mantra

Benefit (s) : Recitation of Vastu Purusha mantra brings peace, good health, auspiciousness, wealth, and harmony in the house. This mantra also removes all Vastu Dosha (s).

Best Time to Chant : Brahma muhurta, In the morning (especially before sunrise) or on selected Vastu puja days

Number of Times to Chant : 9, 108, or 1008 times

Rosary (Mala) to Be Used : Rudraksha Mala

Chant the Vastu mantra (s) infront of Vastu Dosha Nivaran Yantra or Vastu Mahaa Yantra.

Aum Vaasthu-purushaaya Vidmahe

Bhoomi Putraaya Dhimahee

Thanno Vaasthu Prachodayath

Vastu Beeja Mantra

Aum Vaasthu Purushaaya Namah

Gayathri Mantra For The Presiding Deity Of All 8 Directions

Vastu – Kubera Gayathri Mantra (Direction : North)

Benefit (s) : Kubera is the cashier to Goddess Mahalakshmi. Chanting the Kubera Gayathri mantra bestows one huge amount of money. Chanting this mantra facing North and/or standing in the North portion of one’s property helps to make the North direction lucky and increases fortune.

Best Time to Chant : Sandhya kala and Fridays

Number of Times to Chant : 9, 11, 33, 66, 108, or 1008 times

Aum Yaksha-rajaaya Vidmahe

Vaishravanaaya Dhimahee

Thanno Kubera Prachodayath

Vastu – Yama Gayathri Mantra (Direction : South)

Benefit (s) : Lord Yama alleviates one’s fear of death. This is a very powerful Gayathri mantra to be chanted on death bed. This mantra also helps to make a smooth transition into afterworld. Alleviates negativity and propitiate the Southern part of the property.

Best Time to Chant : Yama kanda

Number of Time to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Kala Roopaaya Vidmahe

Thanda-tharaaya Dhimahee

Thanno Yama Prachodayath

Vastu – Surya Gayathri Mantra (Direction : East)

Benefit (s) : The effect of this Gayathri mantra makes one bold and courageous. Recitation of this mantra also helps to improve one’s eyesight and cures any eye related diseases. Increase auspiciousness in the Eastern part of the property.

Best Time to Chant : Surya thisai or surya bukthi (sub-periods), during eclipse of the sun, and Sunday mornings at sunrise

Number of Times to Chant : 9, 11, 108, or 1008 times

Aum Ashwad-vajaaya Vidmahe

Paasa Hasthaya Dhimahee

Thanno Surya Prachodayath

OR

Aum Bhaskaraaya Vidmahe

Diva-karaaya Dhimahee

Thanno Surya Prachodayath

Vastu – Varuna Gayathri Mantra (Direction : West)

Benefit (s) : Praying to Lord Varuna alleviates water shortage and helps to overcome water related problem. Propitiate the Western part of the property.

Best Time to Chant : Sandhya kala

Number of Times to Chant : 9, 11, 108, or 1008 times

Aum Pashsimesaya Vidmahe

Paasa Hasthaya Dhimahee

Thanno Varuna Prachodayath

Vastu – Ishanya Gayathri Mantra (Direction : North-East)

Benefit (s) : The effect of this Gayathri is that it makes the North-Eastern part of the property lucky. It is also recommended to chant Ishanya Gayathri mantra before undertaking any new task or projects (like renovation, painting, interior designing works, et cetera) for that particular property.

Best Time to Chant : Pradosha thithiShivarathri thithi, and Sunday

Number of Times to Chant : 9, 11, 108, or 1008 times

Aum Thath-purushaya Vidmahe

Shiva Roopaaya Dhimahee

Thanno Rudra Prachodayath

Vastu – Vayu Gayathri Mantra (Direction : North-West)

Benefit (s) : Vayu Gayathri mantra is recited to prevent natural disasters and can also be recited during flight journeys to avoid any mishap. Increase the positiveness of North-West direction.

Best Time to Chant : During sunrise

Number of Times to Chant : 9, 11, 108, or 1008 times

Aum Bavana-purushaya Vidmahe

Sahasra Moorthiye Dhimahee

Thanno Vayu Prachodayath

Vastu – Agni Gayathri Mantra (Direction : South-East)

Benefit (s) : Chanting the Agni Gayathri mantra helps to improve one’s domestic life and blesses with a bright future. Makes the South-East direction auspicious.

Best Time to Chant : During sunrise and sunset

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Vaishvanaraaya Vidmahe

Laleelaaya Dhimahee

Thanno Agni Prachodayath

Vastu – Nairuthi Gayathri Mantra (Direction : South-West)

Benefit (s) : Lord Nairuthi is worshiped to avoid unwanted relationships and to make the South-West direction lucky as well as to propitiate ancestors (alleviatesPitru dosha).

Best Time to Chant : During sunrise and Saturdays

Number of Times to Chant : 9, 11, 108, or 1008 times

Aum Nisaasaraaya Vidmahe

Kadga Hasthaya Dhimahee

Thanno Nairuthi Prachodayath

vastu

90 Minutes, 8 Days 

 Because Sri Vaasthu Purusha is in a state of deep meditation year around, His celestial devotees prayed to Him and requested Him to apportion certain time periods during which they could worship Him without fear of interfering with His meditation. The merciful Lord agreed with this sincere request and told the celestials that He would give them a 90 minute period on eight different days in each year. These eight days are known as theeight Vaasthu days in each year and these 90 minute periodswithin each of these days are the very auspicious Vaasthu periods.

 It’s very important that we terrestrials worship and honor Sri Vaasthu Purusha during these 90 minute periods on each of these eight days in each year. If we do this, our worship will coincide with that of the celestials and thus become that much more special.

 In every year, these eight days and the start of these 90 minute periods are:

# Day and maasam (month) Start of 90 minute Vaasthu period
1. The 10th day of Chithirai maasamwhich spans mid April to mid May 1 hour 30 minutes from sunrise
2. The 21st day of Vaigaasi maasamwhich spans mid May to mid June 6 hours 24 minutes from sunrise
3. The 11th day of Aadi maasam which spans mid July to mid August 48 minutes from sunrise
4. The 6th day of Aavani maasam which spans mid August to mid September 8 hours 24 minutes from sunrise
5. The 11th day of Aipasi maasam which spans mid October to mid November 48 minutes from sunrise
6. The 8th day of Kaarthigai maasamwhich spans mid November to mid December 4 hours from sunrise
7. The 12th day of Thai maasam which spans mid Januaru to mid February 3 hours 12 minutes from sunrise
8. The 23rd day of Maasi maasam which spans mid February to mid March 3 hours 12 minutes from sunrise

KEthu sthuthi: [Best chanted on SATURDAYS]

Sanskrit: 
” Phalaasa puShpa sankaasam 
thaarakaa graha masthakam 
rowDhram rowDhraathmakam Ghoram 
tham kEthum praNamaamyaham I ” 

Thamizh: 
” ponnai than uraththil koNdOn 
pulavar tham poruttaal aazhi 
thannaiyE kadandhu munnam 
thaN amudhu aLikkal uRRa 
pinnai nin karavaal uNda 
petpinil siram peRRu uyarndhOi! 
yennai aaL kEthuvE! iv- 
-viru nilam pORRaththaanE ! ” 

Related “SL” shlOkam: [4] 
” thvadhanya paaNiBhyaam 
aBhaya-varadhO dhaivatha gaNa: 
thvamEkaa naivaasi 
prakatitha-varaaBheeth-yaBhinayaa I 
Bhayaathu thraathum dhaathum 
phalamapi cha vaanChaasam-aDhikam 
sharaNyE lOkaanaam 
thava hi charaNaavEva nipuNow II ” 

[Oh the final abode of all the people! When every other god is showing their “aBhaya and varadha hasThaa”[to protect and give boons], YOU dont display those ‘mudhraas’ as YOUR holy feet are just enough to protect us and give us the boons!] 
This means that the dhEvi just GIVES without showing off, to those who see HER!! 
**Chanting this as the concluding ‘namaskaara shlOkam’ every day at your poojaas is highly recommended.** 

[PP; sakala Bhaya nivridhdhi, rOga nivridhdhi] 

Shani sthuthi [SATURDAY]

Sanskrit: 
” neelaanchana samaa-paasam 
ravi-puthram yamaagrajam 
Chaayaa maarththaaNda samBhootham 
tham namaami shanaishcharam I ” 

Thamizh: 
” munivarkaL dhEvar yEzhu 
moorththikaL mudhalaanOrkaL 
manidharkaL vaazhvum unRan 
magimaiyadhu allaal uNdO ? 
kanivuLa deivam neeyE! 
kadhir-sEyE! kaakam yERum 
saniyanE! unaith thudhippEn! 
thamiyanERku aruL seivaayE! ” 

Related “SL” shlOkam: [23] 
” thvayaa hruthvaa vaamam 
vapur-apari-thrupthEna manasaa 
shareeraarDham shamBhOr 
aparamapi shanghkE hruthamaBhooth I 
yadhEthath thvadhroopa 
sakalam-aruNaaBha thrinayanam 
kuchaaBhyaam-anamram 
kutila-shashi-choodaala-makutam II ” 

{I have this doubt that YOU were not completely satisfied even after taking the left half of Lord ShivA and went on to take over HIS whole body, as now the whole form of Ardha-naareeshwarar appears to be as red in color [assuming yours!]!!} 

[PP: Praying with this shlOka is equivalent to worshipping both ShivA and the dhEvi and will absolve one from all dangers and will get him all the wealth-‘sarva sampath’] 

sukra sthuthi [FRIDAY]

Sanskrit: 
” hima kundha mriNaa laabham 
dhaithyaanaam paramam gurum I 
sarva shaasthra pravakthaaram 
Bhaargavam praNamaamyaham II ” 

Thamizh: 
” moorkkavaan sooran vaaNan 
mudhalinOr guruvaam, vaiyam 
kaarkka vaan mazhai peivikkum, 
kavi magan, kanakam eevOn, 
theerkka vaanavarkaL pORRa, 
seththavar thamai yezhuppum, 
Bhaargavan sukkiran than 
paadha pangayangaL pORRi ! ” 

Related “SL” shlOkam: 
” chathurBhi: shree kanTai: 
shiva yuvathiBhi: panchaBhirapi 
praBhinnaaBhi; shamBhOr 
navaBhirapi moola prakrithiBhi: I 
chathush-chathvaarim-shadh 
-vasudhala-kalaaShra-thrivalaya- 
thri-rEKhaaBhi: saarDham 
thava sharaNa-kONaa: pariNathaa: II ” 

{paraashakthi’s yanthraroopam is Shree chakram. That is described here.} 
Really, really, needs a detailed description which is beyond the scope of this thread now! Please visit a dhEvi temple or in front of your altar and chant this! 

[PP: sath santhaanam, vivaaha praapthi, janma saapalyam, sakala sowbhaaghyam] 

guru sthuthi [THURSDAY]

Sanskrit: 
” dhEvaanam cha riSheeNaam cha 
gurum kaanchana sanniBham I 
Bhakthi Bhootham thrilOkEsham 
tham namaami Bhruhaspathim II” 

Thamizh: 
” maRai migu kalai nool vallOn 
vaanavarkku arasan mandhiri 
naRai sori kaRpakap pon 
naattinukku adhipanaagi 
niRai dhanam chivikai maNNil 
needu bhOgaththai nalgum 
maRaiyavan guru viyaazhan 
iru malarp paadham pORRi ! ” 

Related ‘SL’ shlOkam: [3] 
” avidhyaanaam-anthas-thimira- 
-mihira-dhweepa-nagaree 
jadaanaam chaithanyas-thabaka- 
-makarandha sruthi-jaree I 
dharidhraaNaam chinthaamaNi 
guNanikaa janma jalaDhow 
nimagnaanaam dhamShtraa 
muraripu-varaahasya Bhavathi II” 

[The dust from YOUR holy feet brings light to the un-intelligents; fragrance to those fools; prosperity to the poor; salvation to those who are sunk in this sea of samsaaraa!] 
[PP: All the prosperity and Ultimate Knowledge] 

bhudha sthuthi [WEDNESDAY]

Sanskrit: 
“priyanku kulikaa shyaamam 
roopENaa prathimam bhudham 
sowmyam sowmya guNO bhEdham 
tham bhudham praNamaamyaham !” 

Thamizh: 
“madhana nool mudhalaa naangu 
maRai pugal kalvi gnaanam 
vidhamudan avar avarkku 
vinchaikaL aruLvOn thingaL 
sudhan pasu paari baaggiyam 
sugam pala kodukka vallaan 
bhudhan kavi pulavan seer maal 
ponnadi pORRi! pORRi !!” 

Related SL shlOkam: [17] 

“savithreeBhir-vaachaam 
chashi-maNi-shilaa-Bhanga-ruchiBhir 
vashinyaadhyaaBhi-sthvaam 
saha janani sanchinthayathi I 
sa karthaa kaavyaanaam 
Bhavathi mahathaam Bhanghi ruchiBhir 
vachOBhir-vaaghdhEvee- 
-vadhana-kamala mOdha-madhurai: II” 

[Those who meditates on YOU, he will shine as a scholar and becomes a Great ‘kaavya karthaa’ just as the Great Epics with full blessings from Goddess Saraswathi.] 
[sakala saasthra gnaanam, vaag vilaasam] 

raahu sthuthi [better chanted on Tuesdays]

Sanskrit:
” arDha kaayam mahaa-veeryam
chandhraadhithya vimarDhanam I
simhikaa garBha samBhootham
tham raahum praNamaamyaham II “

Thamizh:
” vaagu sEr nedumaan munnam
vanavarkku amudham eeyap
pOgum akkaalai unRan
puNarppinaal siramE aRRup
paagu sEr mozhiyaaL pangan
paran kaiyil meeNdu peRRa
raahuvE unaith thidhippEn
rakshiyum! rakshippaayE ! ”

Related “SL” shlOkam: [26]
” virinchi: panchathvam vrajathi
hariraapnOthi virathim
vinaasham keenaashO Bhajathi
DhanadhO yaathi niDhanam I
vithandhree maahEndhree-
-vithathirapi sammeelitha-dhrushaa
mahaa-samhaarE-asmin
viharathi sathi thvath-pathi rasow II ”

{When ‘PraLayaa’ occurs, bhrahmaa, viShNu, yamaa, kubEran, and all the dhEvaas end up in their ‘long-sleep’ one after the other.
At that time, Your ‘husband’ Lord ShivA is alone dancing merrily[doing the ‘samhaara thANdavam] and YOU are the only one watching it!
It means only Shivam&Shakthi are the only existing Powers in the end.
Note the ‘vihathi’ and ‘vihirathi’ and ask your uppasakar}

[PP; To succeed in every action; For destruction of enemies] 

angaaraka sthuthi [TUESDAY] [also known as ‘kuja Bhaghavaan]

Sanskrit: 
“dharaNee garBha samBhootham 
vidhyuth kaanthi samapraBham 
kumaaram shakthi hastham cha 
mangaLam praNamaamyaham I” 

Thamizh: 
“vachana nal dhairiyaththOdu 
mannavar sabaiyil vaarththai 
bhuja bala paraakramangaL 
pOr-thanil veRRi aaNmai 
nijamudan avar-avarkku 
neeL-nilam-thanil aLikkum 
kujan nila maganaam sevvaai 
kurai kazhalgaL pORRi! pORRi!” 


Related SL shlOkam:[21] 
“thatillEKhaa-thanveem 
thapana-shashi vaishaanara-mayeem 
niShaNNaam ShaNNaa-mapyupari 
kamalaanaam thava kalaam I 
mahaa padhmaa-tavyaam 
mrudhitha-malamaayEna manasaa 
mahaantha: pashyanthO 
dhaDhaathi paramaahlaadha-lahareem II” 

[To understand the meaning of this verse, one must have prior knowledge of the ‘7 chakraas’. Please ask your guru or a SriVidhyaa upaasakar for more. This verse speaks of the ‘bliss’ the aspirants get when they concentrate on the dhEvi.] 
[PP: sarva vaseekaram, winning over the enemies] 

Chandra sthuthi {Monday]

“thadhishangka thushaaraapam
ksheerO dhaarNava sambhavam
namaami sasinam sOmam
shambhOr makuta bhooshaNam I”

“alai kadal adhanil ninRum
anRu vandhu udhiththa pOdhu
kalai valar thingaLaagik
kadavuLar yevarum yEththum
silai mudhal umayaaL pangan
senhchadaip piRaiyaai mEru
malai valamaaga vandha
madhiyamE pORRi! pORRi!!”

Related Sondharya Lahari shlOkam:

shiva shakthyaaa yukthO
yadhi bhavathi shaktha: prabhavithum
na chE dhEvam dhEvo
na khalu kushala: spandhithu-mapi I
athasthvaam-aaraadhyaam
hari-hara virinchaadhibhi-rapi
praNanthum sthOthum vaa
kaTha-makrutha puNya: praBhavathi II

[ Lord ShivA becomes powerless when HE is not with YOU but can create even this Universe only when HE is with YOU!
Those who have no ‘poorva puNyam’ become ineligible to even worship YOU, who is worshipped by vishNu, brahmaa and rudhran!]

[PP: sarva vighna naasam; sakala kaarya sidhdhi]